• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size2018-03-27 දින පැවති රැස්වීමේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණවල මාධ්‍ය ප්‍රකාශ
මාධ්‍ය ප්‍රකාශය කියවීම සඳහා අදාළ අයිතමය මත ක්ලික් කරන්න
1 ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ තාක්ෂණවේදීන්ගේ සංගමය (AAT)
2 කළු ගඟ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා අතිරේක අරමුදල් සලසා ගැනීම
3 තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ණය පහසුකම් සලසා ගැනීම
4 මරදානේ පිහිටි ඓතිහාසික කොළඹ පර්යන්ත දුම්රිය ස්ථානයේ 'ශ්‍රී ලංකා ජාතික දුම්රිය කෞතුකාගාරය' ස්ථාපිත කිරීම
5 ශ්‍රී ලංකා දැව කර්මාන්ත වටිනාකම් ඉහළ නැංවීම
6 පයාගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඉඩම් කොටසක් පවරා ගැනීම
7 මොළය මිය ගිය අයගේ අවයව බද්ධ කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීම
8 නවෝත්පාදකයින් කර්මාන්තවලට යොමු කිරීම
9 මාධ්‍යවේදීන් සඳහා ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙලක් පැවැත්වීම
10 අන්තර්කාලීන විධිවිධාන සැලසීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතා මඟ හැරවීම පිණිස 2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීම
11 ජාතිය ගොඩනැඟීමේ බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත
12 ශ්‍රී ලංකා සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත
13 පූජා භූමි සංවර්ධන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පූජා භූමි සංවර්ධන සමාලෝචන කමිටු පිහිටුවීම
14 වැවිලි කළමනාකරණ අධීක්ෂණ අංශය වෙනුවට වැ‍විලි නියාමන සහ අනුකූලතා ආයතනය ස්ථාපිත කිරීම
15 ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2562වන රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සඳහා විදුලිය ලබා දීම
16 බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීම
17 මානව අභිමානය සහ සමාජ සමගිය ආරක්ෂා කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත
18 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ග්‍රන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
19 සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ)
20 තාක්ෂණික අධ්‍යාපන සංවර්ධන වැඩසටහන
21 ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ කුඩා පරිමාණ යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
22 පළාත් හා දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංකීර්ණ පරිපාලනය සඳහා ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම
23 ක්‍රීඩාවල යෙදීමේදී උත්තේජක ද්‍රව්‍ය ගැනීමට එරෙහි සම්මුති පනතේ 34(1) වගන්තිය යටතේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලද නියෝග පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම
24 වයඹ පළාත් ඇළ ව්‍යාපෘතියේ නැබඩගහවත්ත සිට මහකිතුල ජලාශ පිවිසුම් උමඟ දක්වා ප්‍රධාන ඇළ ඉදි කිරීම
25 මහනුවර නාගරික කලාපයේ මාර්ග තදබදය අවම කිරීම සඳහා මහනුවර තදාසන්න දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම
26 ඌව පළාතේ ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම
27 අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරය පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
28 ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර හා දකුණු පළාත්වල නගර සඳහා සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක වැඩසටහන් ව්‍යාපෘතිය - සැලසුම් හා අධීක්ෂණ උපදේශක සේවා
29 කැලණිතිස්ස ද්විත්ව චක්‍ර විදුලි බලාගාරයේ ගෑස් ටර්බයිනය සඳහා නව උපාංග මිල දී ගැනීම
30 ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් දැනට පෞද්ගලික බලාගාරවලින් විදුලිය මිල දී ගැනීමේ ගිවිසුම්වල කාලය දීර්ඝ කිරීම
31 මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාරය ඉදි කිරීම
32 කෘෂි භෝග රක්ෂණ සඳහා ප්‍රතිරක්ෂණ ආවරණයක් ලබා ගැනීම
33 කොළඹ වරායෙහි උතුරු වරාය කොටස සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සිදු කිරීම
34 කන්කසන්තුරේ වරාය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීම
35 ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අතිරේක මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාගැනීම
36 කොටුගොඩ, කොළොන්නාව, පාදුක්ක, හොරණ, දෙහිවල සහ මාදම්පේ ග්‍රිඩ් උපපොළවල් වැඩි දියුණු කිරීම
37 යල කන්නයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොහොර සහනාධාර ප්‍රතිපත්තිය සංශෝධනය කිරීම
38 ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම
39 2018 වර්ෂයේ වෙසක් සතියට සමගාමීව යෙදෙන මැයි දිනය සැමරීමේ කටයුතු සඳහා වෙනත් දිනයක් යොදා ගැනීම
සටහන:
ඊළඟ සතියේ පැවැත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී සම්මත කිරීමෙන් අනතුරුව පමණක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇති ඇතැම් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ සහ එම රැස්වීමේදී සංශෝධනය වීමට ඉඩ ඇතැයි සිතිය හැකි තීරණ, මෙහි ඇතුළත් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.