• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size2014-10-09 දින පැවති රැස්වීමේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණවල මාධ්‍ය ප්‍රකාශ
මාධ්‍ය ප්‍රකාශය කියවීම සඳහා අදාළ අයිතමය මත ක්ලික් කරන්න
1 කොළඹ නෙළුම් කුලුන ආශ්‍රිතව ඉදි කිරීමට යෝජිත වෙළඳ සහ විනෝදාත්මක සංකීර්ණය
2 උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන පරීක්ෂණ කොමිසමේ නිර්දේශ ක්‍රියාවට නංවා ලීම පහසු කරලනු පිණිස ප්‍රතිසන්ධානය සඳහා වන විශේෂ කාර්යාංශයක් ස්ථාපනය කිරීම
3 අනුරාධපුර නගර මධ්‍ය ප්‍රතිසංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා රජයේ ඉඩමක් පවරා ගැනීම
4 නාඋල නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් පවරා ගැනීම
5 ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ දක්ෂිණ මණ්ඩපය පිහිටුවීම
6 මුදල් රෙගුලාසි - 2015
7 දේශීය බැංකු වෙතින් ලබාගත් අරමුදල් මඟින් ප්‍රමුඛතා ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම - අවිස්සාවේල්ල හා කොස්ගම ඒකාබද්ධ ජලසම්පාදන යෝජනා ක්‍රමය සහ ගලගෙදර හා මාවතගම ජලසම්පාදන යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම
8 ‘ජන සෙවණ’ ජාතික නිවාස හා ජනාවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඉදි කිරීමට යෝජිත හෝමාගම මවුන්ට් ක්ලිෆර්ඩ් වත්ත නිවාස යෝජනා ක්‍රමය සහ යක්කල වැරැල්ලවත්ත නිවාස යෝජනා ක්‍රමය (ලංකා ලෝහ සංස්ථාවේ ඉඩම)
9 කොරියානු ජනරජයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පරිත්‍යාගයක් වශයෙන් ලැබෙන අංග සම්පූර්ණ නව මාදිලියේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විද්‍යාගාරයක් සහිත පන්ති කාමරයක් ස්ථාපිත කිරීම
10 ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනයේ ප්‍රධාන කාර්යාල සංකීර්ණය සඳහා ඉඩම් කැබලි දෙකක් ලබා දීම
11 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුබද්ධ ජාත්‍යන්තර සීනි කර්මාන්ත සංවිධානයේ 49 වන සැසිවාරය 2016 වසර මැද භාගයේ කොළඹදී පැවැත්වීම
12 රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා බොරැල්ල ප්‍රදේශයේ නිවාස ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කොට ඉදි කිරීමේ ටෙන්ඩරය
13 ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන දේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (CRIP) - තෝරාගත් මාර්ග සඳහා නායයෑම් වැළැක්වීමේ පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම, සැලසුම් සැකසීම සහ ඉදි කිරීම් අධීක්ෂණය සඳහා උපදේශක සේවා සැපයීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව සෘජු කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඔස්සේ ‍ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ ආයතනය වෙත ප්‍රදානය කිරීම
14 ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන OPEC අරමුදල විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන කොළඹ ජාතික මහාමාර්ග ව්‍යාපෘතිය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල වෙත වන ප්‍රවේශ මාර්ගය, දෙමටගොඩ - වැල්ලම්පිටිය මාර්ගය, කොලොන්නාව - ‍යක්බැද්ද මාර්ගය, වැලිකඩ-කොහිලවත්ත මාර්ගය, සෙන්ටර් රෝඩ් යන මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම -
15 ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන දකුණු මාර්ග සබඳතා ව්‍යාපෘතිය - වසර 05 ක කාර්යසාධන පාදක නඩත්තුවද ඇතුළත්ව මොරටුව - පිළියන්දල මාර්ගයේ කි.මී. 2.62 සිට කි.මී. 5.12 දක්වා කොටස සහ රත්මලාන - මිරිහාන මාර්ගයේ කි.මී. 5.70 සිට කි.මී. 7.84 දක්වා කොටස පුනරුත්ථාපනය කිරීම / වැඩිදියුණු කිරීම
16 පෑලියගොඩ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා උස් කොට ඉදි කරනු ලබන මහාමාර්ගයක් (Elevated Highway) සැලසුම් කොට ඉදි කිරීම - ඕස්ට්‍රේලියාවේ HASS හවුල් ව්‍යාපාරය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීම සඳහා සහ ඔවුන්ගෙන් සවිස්තරාත්මක යෝජනා ලබාගැනීම
17 පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ රෝහල් සංවර්ධනය කිරීම -
18 ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල සඳහා වෛද්‍ය නිල නිවාස මුල්ලේරියාව මූලික රෝහල් පරිශ්‍රයේ ඉදි කිරීම
19 මිල්කෝ (පුද්.) සමාගමේ කොළඹ පිහිටි කිරි කර්මාන්තශාලාව බඩල්ගම ප්‍රතිස්ථානගත කිරීම
20 දේශීය බැංකු වෙතින් ලබාගනු ලබන අරමුදල් යොදවා ප්‍රමුඛතා ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම - ඌරගස්මන්හංදිය, ගෝනාපීනුවල, දික්කුඹුර සහ වැලිගම ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘති සඳහා කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීම
21 හලාවත නගරය, පුත්තලම නගරය සඳහා අපජල බැහැර කිරීමේ යටිතල පහසුකම් සහ මහරගම, බොරලැස්ගමුව ප්‍රදේශ සඳහා අපජල බැහැර කිරීමේ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම
22 ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන - 1 වන ව්‍යාපෘතිය - කොළඹ නගරයේ උතුරු ප්‍රදේශයේ ආදායම් නොලබන ජලය අවම කිරීම සඳහා පද්ධති පුනරුත්ථාපනය කරනු ලබන ව්‍යාපෘතිය
23 දේශීය බැංකු වෙතින් ලබා ගත් අරමුදල් මඟින් මැල්සිරිපුර ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම
24 ජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහල ඉදි කිරීම
25 සබරගමුව පළාත් ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ඉදි කිරීම
26 යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යෘපෘතිවලට සහාය වීම පිණිස රජයේ උපදේශක ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීම
27 අම්පාර ජලසම්පාදන යෝජනා ක්‍රමයේ අදියර III සඳහා අරමුදල් සැපයීම
28 ජාත්‍යන්තර සබඳතා මධ්‍යස්ථානයක් නැ‍ඟෙනහිර පළාතේ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම
29 උතුරු අධිවේගී මාර්ගයේ එ‍ඬේරමුල්ල සිට ගලේවෙල දක්වා කොටස සහ ඈ‍ඳන අධිවේගී මාර්ගයේ (Link Expressway) පොතුහැර සිට ගලගෙදර දක්වා වූ කොටස ඉදි කිරීම
සටහන:
ඊළඟ සතියේ පැවැත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී සම්මත කිරීමෙන් අනතුරුව පමණක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇති ඇතැම් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ සහ එම රැස්වීමේදී සංශෝධනය වීමට ඉඩ ඇතැයි සිතිය හැකි තීරණ, මෙහි ඇතුළත් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.