• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size2014-01-03 දින පැවති රැස්වීමේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණවල මාධ්‍ය ප්‍රකාශ
මාධ්‍ය ප්‍රකාශය කියවීම සඳහා අදාළ අයිතමය මත ක්ලික් කරන්න
1 පුරවැසිභාවය ලබාගැනීමට සහ වීසා ලබාගැනීමට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙන අයදුම්පත් හා ඊට අදාළ ලේඛන පරිලෝකනය (Scan) කිරීම හා විද්‍යුත් ලේඛනගත කිරීම
2 කුරුලු/ගෝලීය ඉන්ෆ්ලුවන්සා ආවේක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
3 රත්නපුර පළාත් මහ රෝහලේ ජල සැපයුම් පද්ධතියේ නඩත්තු කටයුතු ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වෙත පැවරීම
4 නාගරික වන අඩවි නිකේතන ව්‍යාපෘතිය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝ‍ට්ටේ
5 2013 ඔක්තෝබර් මස 15-17 දක්වා දකුණු අප්‍රිකාවේ කේප්ටවුන්හි පැවති භාෂාව හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව
6 මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉඩමක් මිල දී ගැනීම
7 බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සඳහා නිල නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම
8 කණ්ඩාවලයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා දෙමහල් නව ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම
9 පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය සහ එහි අනුප්‍රාප්තිකයා විසින් ස්ථාපිත කරනු ලැබ ඇති ආයතනයන් කළමනාකරණය, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා පෞද්ගලික සමාගමක් ස්ථාපිත කිරීම
10 පූර්ව ළමා විය රැකවරණය හා අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තීන් සඳහා වූ ආසියා - පැසිෆික් කලාපීය සම්මන්ත්‍රණය
11 කො/දේවි බාලිකා විද්‍යාලය සඳහා ඉඩමක් පවරාගැනීම
12 ජාතික ව්‍යසන කළමනාකරණ සැලැස්ම (2013‑2017)
13 සී/ස කහගොල්ල ඉංජිනේරු සේවා සමාගමට අයත් ඉඩම ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට බදු දීම
14 චයිනා ඩිවලොප්මන්ට් බෑන්ක් විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන ප්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘතිය 3 (අදියර 1 - ලොට් 2) කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කිරීම
15 මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වල මාර්ග කි.මී.64.31 ක් පුළුල් කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම හා පාලම් දහතුනක් (13) ක් නැවත ඉදි කිරීම සඳහා චීනයේ Hunan Construction Engineering Group Corporation විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම
16 රුධිරගත ග්ලුකෝස් මට්ටම මැනීම සඳහා වූ ග්ලුකෝස් ස්ට්‍රිප්ස් 10,059,962 ක් හා ලැන්සෙට්ස් 10,059,962 ක් මිල දී ගැනීම සඳහා වූ ටෙන්ඩරය - එම්එස්ඩී/එස්සී/085/11 - ඩීඑච්එස්/ඩීකියූ/114සීපී/11 එස්ආර්අංක: 581226 හා 581234
17 රුධිර ඇසුරුම් සහ සංචිත කිරීම සඳහා 18G ප්‍රමාණයේ කටු සමඟින් ජීවාණුහරිත රුධිර පාරවිලයන උපාංග කට්ටල (කට්ටල 650,000) ක්, රුධිර මි.ලී. 450ක් එක්රැස් කිරීමට අවශ්‍ය CPD Adenine (CPD-A1) ද්විත්ව රුධිර ඇසුරුම් (ඇසුරුම් 100,000)ක්, රුධිර මි.ලී. 250ක් එක්රැස් කිරීමට අවශ්‍ය CPD Adenine (CPD-A1) තනි රුධිර ඇසුරුම් (ඇසුරුම් 1,500)ක්, රුධිර මි.ලී. 450ක් එක්රැස් කිරීමට අවශ්‍ය CPD Adenine (CPD-A1) තනි රුධිර ඇසුරුම් (ඇසුරුම් 2,200)ක්, රුධිර මි.ලී. 450ක් එක්රැස් කිරීමට අවශ්‍ය CPD Adenine (CPD-A1) ත්‍රිත්ව රුධිර ඇසුරුම් (ඇසුරුම් 220,000)ක්, රුධිර පරිවහන ඇසුරුම් මි.ලී. 300 (ඇසුරුම් 25,000)ක් රුධිර පරිවහන ඇසුරුම් මි.ලී. 150 (ඇසුරුම් 16,500) ක්, චතුර්තක රුධිර ඇසුරුම් (ආකලන ද්‍රාවක පහසුකම් සහිත) (ඇසුරුම් 110,000) ක් මිල දී ගැනීම සඳහා වූ ටෙන්ඩරය - එම්එස්ඩී/එස්සී/001/14 - ඩීඑච්එස්/(සී) එස්යූ/59/14 - එස්ආර් අංක: 521103, 521111, 521129, 521137, 521145, 521153, 521161, 521179
18 කෑගල්ල රෝහලේ ශල්‍යාගාර සංකීර්ණය ඉදි කිරීම - අදියර II
19 පලස්තීන රාජ්‍යයේ රාමල්ලා නගරයෙහිදී පලස්තීන යෞවන-යෞවනියන් සඳහා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරීම
20 දේශීය බැංකු ණය මුදල් උපයෝගී කර ගනිමින් පහත සඳහන් මාර්ග කොටස් ප්‍රමුඛතා පදනම යටතේ පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම
21 5 වන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
සටහන:
ඊළඟ සතියේ පැවැත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී සම්මත කිරීමෙන් අනතුරුව පමණක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇති ඇතැම් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ සහ එම රැස්වීමේදී සංශෝධනය වීමට ඉඩ ඇතැයි සිතිය හැකි තීරණ, මෙහි ඇතුළත් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.