• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size2018-09-11 දින පැවති රැස්වීමේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණවල මාධ්‍ය ප්‍රකාශ
මාධ්‍ය ප්‍රකාශය කියවීම සඳහා අදාළ අයිතමය මත ක්ලික් කරන්න
1 මැදි ආදායම් නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය
2 මඩකළපුව මහජන පුස්තකාල ගොඩනැඟිල්ලේ වැඩ නිම කිරීම
3 දැහැමි සමාජයක් උදෙසා තිරසර පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීම
4 බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාවේ නැවත මුද්‍රණ කටයුතු බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය මඟින් සිදු කිරීම
5 ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ආදායම් තත්ත්වය වර්ධනය කරගැනීම සඳහා 2005 අංක 27 දරන ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩල පනත සංශෝධනය කිරීම
6 තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පුරවැසියන් දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන
7 'වසන්තම් ටීවී' රූපවාහිනී නාලිකාවේ ආවරණ කලාපය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම
8 ජාතික සෞඛ්‍ය පර්යේෂණ සභාවක් ස්ථාපිත කිරීම
9 රත්නපුර පළාත් මහ රෝහල ශික්ෂණ රෝහලක් ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම
10 71 වන ජාතික දින උළෙල සංවිධානය කිරීම
11 නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ අළු අංගනයේ ගොඩ ගැසී ඇති අළු පරිසර හිතකාමී ආකාරයෙන් බැහැර කිරීම
12 ජාතික ධීවර සහ ජල ජීවී වගා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිණිස නව පනතක් කෙටුම්පත් කිරීම
13 සැමට සෙවණ ග්‍රාමශක්ති ආදර්ශ ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය යටතේ උතුරු සහ දකුණු පළාත් තුළ නිවාස 1,200ක් ඉදි කිරීම
14 ආදර්ශ ගම්මාන නිවාස ක්‍රම තුළ සූර්යයබල පැනල සවිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
15 දඬුවම් නියම වූ තැනැත්තන් භාරදීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්ත රාජධානිය අතර වන ගිවිසුම
16 සත්ව බිලිපූජා වැළැක්වීම සඳහා නීති පැනවීම
17 දේපළ ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන ඒකාබද්ධ ඉ-ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි ව්‍යාපෘතිය
18 බෝට්ටු නිෂ්පාදන කර්මාන්තය නියාමනය සහ යටිතල පහසුකම් සැලසීම
19 බණ්ඩාරවෙල, දියතලාව හා හපුතලේ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ තුළුමුව ව්‍යූහය ඉදි කිරීම
20 හම්බන්තොට සහ නුවරඑළිය දිසා මහ රෝහල් නෙදර්ලන්ත ආධාර යටතේ සංවර්ධනය කිරීම
21 මතුගම, ගාල්ල, බෙලිඅත්ත, මාතර සහ පල්ලේකැලේ ග්‍රිඩ් උප‍ පොළ ඉදි කිරීම
22 රජරට, කොළඹ, රුහුණ සහ නැ‍ඟෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම
23 ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම
24 බදුල්ල - චෙන්කලාඩි මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ටැම්පිටිය සිට චෙන්කලාඩි දක්වා කිලෝමී‍ටර 27.75ක් පුනරුත්ථාපනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම
25 කාන්තාවන් අතර කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා පහසුකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම
26 යෝජිත ත්‍රස්තවාදය මැඩපැවැත්වීමේ පනත
27 නායකත්ව කුසලතා සමඟින් තරුණයින් සවිබල ගැන්වීම
28 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ආදර්ශ ගම්මානවල ප්‍රතිලාභීන්ගේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ග්‍රාමීය පාලම් ඉදි කිරීම
සටහන:
ඊළඟ සතියේ පැවැත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී සම්මත කිරීමෙන් අනතුරුව පමණක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇති ඇතැම් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ සහ එම රැස්වීමේදී සංශෝධනය වීමට ඉඩ ඇතැයි සිතිය හැකි තීරණ, මෙහි ඇතුළත් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.