• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size2016-11-29 දින පැවති රැස්වීමේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණවල මාධ්‍ය ප්‍රකාශ
මාධ්‍ය ප්‍රකාශය කියවීම සඳහා අදාළ අයිතමය මත ක්ලික් කරන්න
1 රාජ්‍ය - පෞද්ගලික හවුල් ව්‍යාපාර සහයෝගිතාවක් තුළින් අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවයක් ස්ථාපිත කිරීම
2 ජාතික ආරක්ෂක විද්‍යායතනය පිහිටුවීම
3 ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දෙනු ලබන හැඳල, 'රණවිරු සම්පත් කේන්ද්‍රය' වැඩිදියුණු කිරීම
4 ගුවන්තොටුපළ තුළ තැරැව් කිරීම තහනම් කිරීම
5 බස්නාහිර මහානගර ප්‍රදේශයේ (Megapolis Area) ප්‍රමුඛතා පදනමින් සිදු කළ යුතු ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
6 නිරෝධායන හා රෝග වැළැක්වීමේ ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීම
7 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සඳහා නව ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම
8 ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය සඳහා ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරයක් ඉදි කිරීම
9 බස්නාහිර කලාපීය මහානගර සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වන නව උපයෝගිතා සහ යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම
10 ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකායාභිවෘද්ධි දායක සභාවේ මූලස්ථානය ඉදි කිරීම සඳහා ඉඩම් කොටසක් ලබා දීම
11 දඩැල්ල, දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ඉදි කිරීම සඳහා ඉඩමක් ලබාගැනීම
12 විදුලි මනු ආවරණ නිෂ්පාදනය කිරීමේ කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කිරීම
13 සොබාසිරිපුර නිවාස යෝජනා ක්‍රමයෙහි නිවාස නායයෑමේ තර්ජනයෙන් ආරක්ෂා කරගැනීම-
14 ශ්‍රී ලාංකිකයින් මැලේසියාවේ සේවා නියුක්ත කිරීම සම්බන්ධ යෝජිත අවබෝධතා ගිවිසුම
15 පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ බහුවාර්ගික හා ත්‍රෛභාෂා අධ්‍යාපනය සහිත නව ජාතික පාසලක් ඉදි කිරීම
16 ගාල්ල වැකුණගොඩ 'නිල සෙවණ' ව්‍යාපෘතියෙන් නිවාස ඒකක 100ක් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය වෙත වෙන් කර දීම
17 ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සඳහා ආසන 40-46 නව මගී බස්රථ 1,000ක් මිල දී ගැනීම
18 යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම පීඨයෙහි පර්යේෂණ සහ පුහුණු සංකීර්ණයක් ස්ථාපිත කිරීම
19 බදුල්ල - චෙන්කලඩි මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම - බදුල්ල සිට පස්සර හා පස්සර සිට ලුණුගල දක්වා වන මාර්ග කොටස්
20 තංගල්ල, අඟුණුකොළපැලැස්ස හා මිද්දෙණිය ප්‍රදේශවල අර්ධ වශයෙන් නිම කර ඇති ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණ කිරීම
21 මහ කොළඹ සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදා හැරීම් හානිය අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
22 චුන්නාකම් ප්‍රදේශයේ සුළං විදුලි බලාගාර දෙකක් (02) ඉදි කිරීම
23 වත්තල අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදි කිරීම
24 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා කාර්යාල දීමනාවක් ලබා දීම සහ රැස්වීම් දීමනාව ඉහළ නැංවීම
25 මාරවිල වෙරළ තීරයේ වැලි පෝෂණ ව්‍යාපෘතිය (දෙවන අදියර)
26 නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම-
27 පැවරීම ලියාපදිංචි කිරීමකින් තොරව භාවිත කරනු ලබන මෝටර් වාහන, අධිභාරයකට යටත්ව ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති සහන කාලය 2016‑12‑31 දින දක්වා දීර්ඝ කිරීම
සටහන:
ඊළඟ සතියේ පැවැත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී සම්මත කිරීමෙන් අනතුරුව පමණක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇති ඇතැම් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ සහ එම රැස්වීමේදී සංශෝධනය වීමට ඉඩ ඇතැයි සිතිය හැකි තීරණ, මෙහි ඇතුළත් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.